Massief houten tafels ontwerpen en produceren daar zijn we pas echt goed in. Een tafel betekend voor Artisew meer dan een meubel, de tafel is vaak de centrale plek in huis waar je geniet van een boterham, praten met elkaar, de krant leest en gezellig met familie en vrienden heerlijk vaak eet met elkaar. Ook is een tafel van Artisew de plek om aan te werken en vergaderen. Wij ontwerpen en produceren tafels die bijzondere vormen hebben die pure aandacht creeren voor de constructie

Naast het standaard staat Artisew vooral bekend om het niet standaard het maat werk als het nu om een klein meubelstuk gaat of een bizar grote vergadertafel Artisew staat voor traditionele ambacht gericht op design.

Naast tafels ontwerpen en produceren de meubel ontwerpers van Artisew ook meubels die bij de tafels horen zoals stoelen, kasten en ander meubilair. Een hecht Fries familie bedrijf met een goede geschiedenis is de basis van Artisew.

Neem gerust contact met ons op als u vragen of opmerkingen heeft. Dan komen we graag in contact met u.

Informatie:

Info@westra-interieur.nl


Westra-interieur B.V.

Mr WM Oppedijk van Veenweg 22d2

9251GA Burgum


E: info@westra-interieur.nl

KvK nr. 60658878

BTW nr. NL854003228B01

Bankgegevens: Rabobank: NL93RABO0182498352

T.n.v. Westra-interieur B.V.

10.000e meubel gemaakt in 2017  |  hoge waardering architecten  |  projectinrichting

ONZE COLLECTIE  |   SHOWROOM  |  CONTACT

Over Artisew

Over Artisew

FeicoJr. Westra is geboren in 1975. Hij is bijna 20 jaar geleden begonnen met hout bewerken en ontdekte al gauw dat hij een natuur talent voor ontwerpen van houten meubels had. Begin 2005 startte hij samen met zijn vader Westra-interieur een klein bedrijfje in het plaatsje Kootstertille. Al gauw werd het duidelijk dat het een groot succes zou kunnen worden.

Met de succesvolle ontwerpen als de Nuance, Laura, Le Havre en de Lomba40 tafels werd er in de regio naam gemaakt. Maar pas in 2011 kwam de doorbraak voor FeicoJr. Voor het eerst werden er grote projecten gerealiseerd met ontwerpen van hem. Al gauw werd een nieuw pand in Burgum gekozen voor een grote uitbreiding.

Heden is meubelfabriek Artisew in Burgum een bekendheid in de regio maar ook nationaal en internationaal is de showroom naam Westra-interieur en zijn nieuwe meubel merk Artisew een bekende naam in de meubelbranche. FeicoJr. Geeft leiding aan een uniek bedrijf waar 15 vakbedreven mensen werkzaam zijn.

FeicoJr Westra zijn ontwerpen kenmerken zich door de vormgegeven constructies in de meubels. Vooral de vorm moet aandacht creeren voor de constructie van het geheel in het meubel dan doe je het goed aldus FeicoJr.

Houden in de toekomst aan het verhaal van je eigen geschiedenis is voor FeicoJr. Zeer belangrijk.

Furniture with a pure story

We are really good at designing and producing solid wooden tables. A table means more to Artisew than a piece of furniture, the table is often the central place in the house where you enjoy a sandwich, talk to each other, read the paper and enjoy eating together with family and friends. A table from Artisew is also the place to work and meet. We design and produce tables that have special shapes that create pure attention for the construction

In addition to the standard, Artisew is best known for not standard work when it concerns a small piece of furniture or a bizarrely large conference table Artisew stands for traditional craft focused on design.

In addition to tables, Artisew's furniture designers also design and produce furniture that belongs to the tables, such as chairs, cupboards and other furniture. A close Frisian family company with a good history is the basis of Artisew.Onze mensen

De mensen achter de schermen zijn voor ons het belangrijkste.

Mensen staan voor het meubelmerk Artisew centraal, de mens als klant, gepassioneerde mensen als meubelmakers die in een goed uitgelijnd proces met moderne machines in de meubelfabriek van Artisew het uiteindelijke product maken.

Dit is waarom het gaat mensen en dan het proces en het uiteindelijke product wat er uit voort vloeit vinden we het aller belangrijkste wat er is.